Portal ve WS gönderimlerinde kullanılacak olan Kullanıcı Adı
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Mükellef Formu, Vergi Levhası , İmza Sirküleri, Şirket Logosu ve e-arsiv fatura için imza resmi yükleyiniz.