Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu gerçek kişinin; adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, telefon numrası, özgeçmişi, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi, hobileri, tercihleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler KİŞİSEL VERİ dir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Özel nitelikteki kişisel veriler; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakif ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza ve adli sicil ile ilgileri verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir.